La mecànica d’apostes fomenta o requereix que els jugadors realitzin apostes amb diferents tipus de recursos per tal d’aconseguir uns productes, millores o avantatges per tal de fer-se amb la victòria. El fet d’apostar és una part més del joc.

La mecànica d’especulació és també un tipus d’aposta.

Descobreix jocs amb aquesta mecànica a la nostra botiga online!