Bases dels tornejos dels divendres de Star Wars X-Wing

1. Joc

En els tornejos de X-Wing de Via Lúdica seran legals totes les expansions publicades per Edge en castellà.

2. Format del torneig

Els tornejos es realitzaran seguint sempre les regles oficials de torneig d’Edge Entertainment.

La categoria del torneig és de format informal.  

Es realitzaran un màxim de tres rondes de 60 minuts en funció del número de participants:

2-4 jugadors      2 rondes

5-8 jugadors      3 rondes

Els esquadrons tindran un màxim de 100 punts.

2.1. Inscripcions

Les inscripcions es realitzaran sempre a través del nostre e-mail info@vialudica.com, a la mateixa botiga o per telèfon. Les inscripcions per Facebook no són vàlides.

La inscripció no és ferma fins el pagament de la mateixa i queda anul·lada en cas d’incompareixença a l’inici del torneig.

En cas d’anul·lació d’una inscripció, només es reemborsarà si l’anul·lació té lloc 48 hores abans de l’inici del torneig.

No és necessari lliurar la llista amb l'esquadró a l'organització, tot i que totes les rondes del torneig s'hauran de jugar amb la mateixa llista.

Via Lúdica ofereix un màxim de 8 places per aquests tornejos.

3. Rondes

Les rondes tindran un límit de temps de 60 minuts. Un cop s’acabi el temps de la ronda s’acabarà el torn que s’estigués jugant i no es podrà començar cap torn nou. Els jugadors podran veure el temps que queda en tot moment en la pantalla del projector.

3.1. Jugadors per taula

Es dividirà als jugadors en diferents taules per cada ronda.

L’assignació de taules per a la primera ronda es farà de forma completament aleatòria i sempre es prioritzarà que els jugadors que hagin assistit junts al torneig no s’enfrontin en aquesta ronda.

En cas de que el número de jugadors sigui imparell, un jugador a l’atzar obtindrà un BYE.

3.2. Puntuació

Després de cada ronda, cada jugador anotarà els punts d’esquadró que hagi destruït al seu rival i els que hagi perdut en la fulla de puntuació que l'organització facilitarà al principi del torneig. Si un jugador ha fet tants impactes a una nau gran com la meitat o més de la seva suma de punts de casc i escuts, aquest jugador s'anota la meitat dels punts de la nau gran. A continuació s’atorgaran punts de torneig segons el següent criteri:

  • Victòria total: 5 punts. Es concedeix una victòria total si el jugador ha destruït 12 o més punts d’esquadró més que el seu rival.
  • Victòria parcial: 3 punts. Es concedeix una victòria parcial si el jugador ha destruït menys de 12 punts d’esquadró més que el seu rival.
  • Empat: 1 punt. Un empat es dóna quan ambdós jugadors han destruït exactament el mateix número de punts que el seu rival o si ambdós jugadors han destruït totes les naus enemigues.
  • Derrota: 0 punts: Es considera una derrota si un jugador ha destruït menys punts de victòria que el seu rival.

És imprescindible que els jugadors emplenin la fulla de puntuació i l’entreguin immediatament després de finalitzar la partida. Així es pot agilitzar l’entrada de puntuacions i la publicació de les classificacions i rondes següents.

Aclariment: Si un jugador destrueix completament l’esquadró del seu rival, sempre es considerarà que ha destruït 100 punts encara que la llista del rival fos de menys punts.

Si hi ha un jugador amb un BYE, aquest obtindrà una victòria total.

3.3. Marge de victòria

Després de cada partida, a cada jugador se li assignarà un marge de victòria en funció dels punts d’esquadró que hagi destruït i que li hagin destruït. Aquest es calcula de la següent manera en funció de si s’ha guanyat o perdut la partida.

  • Victòria: 100 + la diferència entre punts d’esquadró destruïts i perduts
  • Derrota: 100 - la diferència entre punts d’esquadró destruïts i perduts

Si hi ha un jugador amb un BYE, aquest obtindrà un marge de victòria de 150 punts.

3.4 Pas a la següent ronda

Després de cada ronda els jugadors seran classificats de la següent forma:

  • En primer lloc en funció dels punts de torneig aconseguits.
  • En segon lloc en funció de la suma total del marge de victòria.
  • En tercer lloc en funció de la suma de punts de torneig dels seus rivals.
  • En cas d’empat entre els tres factors, els jugadors empatats es classificaran de forma aleatòria.

La classificació es penjarà després de cada ronda per tal de que els jugadors puguin revisar la seva posició i que les dades són correctes.

La taula en la que cada participant jugarà la següent ronda ve determinada per la seva posició en la classificació general. Els emparellaments es faran entre jugadors amb punts similars (habitualment igual número de victòries).

El jugador que estigui pitjor classificat s’emportarà un BYE.

Nota: A l’hora de fer els emparellaments sempre es prioritzarà que cap jugador hagi de repetir un enfrontament i que cap jugador no obtingui més d’un BYE.

Si era la última ronda i no hi ha més de 16 jugadors, es passarà a l’entrega de premis.

4. Rondes eliminatòries

En els tornejos de divendres de X-Wing mai es jugaran rondes eliminatòries.

5. Premis

La recaptació íntegra del torneig es repartirà en forma de xec botiga entre el primer i segon classificats.

El primer s’emportarà un xec amb el 60 % de la recaptació i el segon un xec amb el 40 %.

6. Etiqueta

Via Lúdica es reserva el dret d'admissió  en tots els seus tornejos.

6.1. Interpretació de components i regles

Les partides dels tornejos de X-Wing es jugaran sempre segons les normes oficials del joc més actuals juntament amb la última versió de les preguntes freqüents publicada per Fantasy Flight Games. Durant el torneig qualsevol disputa en quant a normes es saldarà segons el que disposin aquests documents.

L'organització és l’autoritat definitiva en el que respecta a les interpretacions de les normes.

6.2. Conducta poc esportiva

Els jugadors s’han de comportar de forma respectuosa i madura tant amb els participants en el torneig com amb la resta d’usuaris de Via Lúdica.

Qualsevol intent de desconcentrar al rival pot ser sancionat.

Via Lúdica  té plena potestat per expulsar del torneig a jugadors amb conductes poc esportives.

La confabulació entre jugadors per manipular les puntuacions queda terminantment prohibida. L’intent per part de jugadors de pactar un resultat per aconseguir un benefici resultarà en l’expulsió immediata del torneig.

6.3. Oportunitats desaprofitades

Els jugadors s’han d’esforçar per jugar de forma òptima i procurar recordar de realitzar accions i aplicar efectes de cartes sempre que estiguin indicats. Si un jugador oblida utilitzar un efecte en el moment especificat pel mateix, no podrà donar marxa enrere i aplicar-lo de forma retroactiva sense el consentiment del seu adversari. S’espera que els jugadors actuïn de forma respectuosa i no distreguin ni afanyin de forma deliberada als seus contrincants amb la intenció de portar-los a desaprofitar una oportunitat.

6.4. Desenvolupament de la partida

Els tornejos de X-Wing de Via Lúdica són de caràcter informal. El principal objectiu és crear comunitat i passar una bona estona gaudint del joc.

Es prega als jugadors que vetllin pel correcte desenvolupament de la partida i que si hi ha dubtes de regles, o si es detecta que s’ha comés una il·legalitat, avisin a l'organització que ho resoldrà de la millor manera possible.

L'organització es reserva el dret d’amonestar als jugadors si així ho considera oportú.

6.5. Components

Cada jugador ha de portar tot el material necessari per poder jugar: daus, plantilles, la baralla de cartes de mal amb les seves cartes corresponents… així com totes les naus, cartes de pilot i cartes de millora que siguin necessàries en el seu esquadró. No està permesa la utilització de proxies. És indispensable tenir físicament totes les cartes que estiguin incloses en llista que es jugarà.

Aclariment: El dial d’una nau no té perquè coincidir amb la facció que s’està jugant. Exemple: Està permès jugar un Z-95 amb un dial de la facció escòria encara que la llista sigui rebel.

Regles de torneig d'Edge

Consulta les regles de torneig oficials d'Edge Entertainment. Cal estar registrat a la pàgina web d'Edge per descarregar-les.

FAQ Fantasy Flight Games

Document amb els dubtes freqüents i aclariments de regles publicat per Fantasy Flight Games. En cas de dubte aquest document preval per sobre del traduït per Edge.

Document en anglès. Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres.

FAQ Edge 

Document traduït per Edge. Cal estar registrat a la pàgina web d'Edge per descarregar el document.

Constructor d'esquadrons

Pàgina per la creació d'esquadrons. És preferible que un cop tingueu la llista feta amb un generador d'esquadrons l'envieu per e-mail a info@vialudica.com.