Bases dels tornejos de Skull King de Via Lúdica

1. Joc

Els tornejos de Skull King es faran sempre amb la versió del joc publicada en castellà per Devir.

2. Format del torneig

El tornejos consistiran en tres rondes classificatòries i una ronda final. Cap ronda comptarà amb límit de temps.

L'organització es reserva el dret de modificar el nombre de rondes o d’eliminar o reduir les rondes finals si ho considera adient pel número de participants.

2.1. Inscripcions

Les inscripcions es realitzaran sempre a través del nostre e-mail info@vialudica.com, a la mateixa botiga o per telèfon. Les inscripcions per Facebook no són vàlides. 

La inscripció no és ferma fins el pagament de la mateixa i queda anul·lada en cas d’incompareixença a l’inici del torneig.

En cas d’anul·lació d’una inscripció, només es reemborsarà si l’anul·lació té lloc 48 hores abans de l’inici del torneig.

3. Rondes

Les rondes no tindran límit de temps.

3.1. Jugadors per taula

Es dividirà els jugadors en diferents taules per cada ronda. Es prioritzarà que a cada taula seguin el mateix número de jugadors, ja siguin 3, 4, 5 o 6 jugadors per taula.

L’assignació de taules per a la primera ronda es farà de forma completament aleatòria.

Per determinar l’ordre a la taula es barrejaran totes les cartes i es repartirà una a cada jugador. Cadascú seurà en la posició que li correspongui en funció del valor de la seva carta. El jugador amb la carta més alta serà el repartidor i el que portarà la puntuació de la partida.

Si tots els jugadors hi estan d’acord es podrà decidir que la puntuació la porti un altre jugador.

El repartidor serà el jugador inicial de la partida.

3.2. Puntuació

Després de cada ronda, cada jugador rep punts segons els seus punts de victòria:

1a Posició: 7 punts

2a Posició: 4 punts

3a Posició: 2 punts

4a Posició: 1 punt

5a Posició: 1 punt

6ª Posició: 0 punts

La fulla de puntuació s’haurà d’entregar a l’organització.

3.3. Empats

Els empats en número de punts de victòria donaran als jugadors tants punts de torneig com la posició més baixa que ocupin.

Exemple: Si dos jugadors queden empatats en “segona” posició, ambdós s’emportarien els 2 punts corresponents a la tercera posició.

Excepció: Dos jugadors no poden quedar empatats per la primera posició. Si es donés el cas es passaria a jugar una partida extra entre els tres jugadors. Aquesta consistirà en només tres rondes amb 6, 8 i 10 cartes respectivament. Si encara estiguessin empatats després de les tres rondes es continuarien jugant rondes amb 10 cartes fins que es desempatés.

3.4 Pas a la següent ronda

Després de cada ronda els jugadors seran classificats de la següent forma:

  • En primer lloc en funció dels punts de torneig aconseguits.
  • En segon lloc en funció de la suma total dels punts de victòria.
  • En cas d’empat entre els dos factors, els jugadors empatats es classificaran de forma aleatòria.

La classificació es penjarà després de cada ronda per tal de que els jugadors puguin revisar la seva posició i que les dades són correctes.

La taula en la que cada participant jugarà la següent ronda ve determinada per la seva posició en la classificació general. Els millor classificats jugaran a la primera taula, els següents a la segona i així successivament.

4. Final

Desprès de les rondes classificatòries es jugarà una ronda final sense límit de temps.

El número de jugadors que jugarà la ronda final dependrà del número de jugadors per taula que hi hagi hagut durant el torneig. Si s’ha jugat amb 3 jugadors per taula, la final serà de 3 jugadors. Si s’ha jugat amb 4, la final serà de 4.

El guanyador del torneig serà qui aconsegueixi el màxim de punts de victòria durant la partida final. La resta de jugadors quedaran classificats en funció del número de punts de victòria que hagin fet durant la partida. En cas d’empat a número punts es recorrerà a la classificació prèvia a la final per desempatar.

Exemple: Si dos jugadors han empatat en segona posició amb 60 punts i a la classificació prèvia a la final un ocupava la segona posició i l’altre la tercera, quedaran segon i tercer respectivament.

5. Premis

La recaptació dels tornejos de Via Lúdica es repartirà  de forma íntegra entre els guanyadors en forma de xec botiga. Addicionalment és possible que hi hagi algun premi extra per part de l’editorial Devir.

Dies abans de cada torneig i al principi del mateix sempre s’anunciarà en què consistiran els premis.

6. Etiqueta

Via Lúdica es reserva el dret d'admissió  en tots els seus tornejos.

6.1. Interpretació de components i regles

Les partides dels tornejos de Skull King es jugaran sempre segons les normes oficials del joc més actuals. Durant el torneig qualsevol disputa en quant a normes es saldarà segons el que disposi aquest document.

L'organització és l’autoritat definitiva en el que respecta a les interpretacions de les normes.

6.2. Conducta poc esportiva

Els jugadors s’han de comportar de forma respectuosa i madura tant amb els participants en el torneig com amb la resta d’usuaris de Via Lúdica.

Via Lúdica  té plena potestat per expulsar del torneig a jugadors amb conductes poc esportives.

La confabulació entre jugadors per manipular les puntuacions queda terminantment prohibida. L’intent per part de jugadors de pactar un resultat per aconseguir un benefici resultarà en l’expulsió immediata del torneig.

6.3. Públic

Durant les partides de torneig, el públic no es podrà aconsellar ni fer comentaris que puguin alterar el transcurs de la partida. 

7. Aclariments, males jugades, disputes i penalitzacions

1. Si en una mateixa mà hi ha una sirena i un Skull King guanya la sirena independentment de l’ordre en el que hagin estat jugats.

2. Si el repartidor mostra una carta mentre reparteix no hi ha penalització. Si es mostra una segona carta, immediatament torna a repartir la mateixa mà. Si es descobreix que en una mà s’ha repartit un número incorrecte de cartes, es descarta la mà i es torna a repartir. No hi ha penalització. Per evitar problemes és recomanable que cada jugador revisi que se li ha donat el número correcte de cartes.

3. Si es descobreix un error en la puntuació en qualsevol moment de la partida, els jugadors es poden posar d’acord per modificar-la i reflectir el valor correcte. Qualsevol disputa que hi pogués haver s’ha de comunicar a l’organització.

4. Es pot donar que un jugador jugui una carta il·legal sense adonar-se’n. Si es descobreix abans que es jugui una altra carta no hi ha penalització. Recull la carta i en juga una de correcte. Si la mà s’ha completat i es descobreix l’error abans que es comenci a jugar la següent ronda, l’infractor ha de reemplaçar la carta amb una legal. La carta retirada ha de quedar visible i s’ha de jugar en la primera oportunitat legal de fer-ho.

5. Si la infracció es descobreix mentre s’està jugant una mà posterior, l’infractor es resta 20 punts. La mà en qüestió es retira i no compta. A la resta de jugadors se’ls continua puntuant normalment.

6. Els jugadors poden ignorar els punts 4 i 5 i resoldre el problema d’una altra manera si es decideix unànimement. Per exemple poden posar-se d’acord i repetir la ronda.

7. Un jugador pot canviar la carta que vol jugar sempre que no s’hagi jugat la següent carta i sempre que el jugador no l’hagi entaulat. Es considera que una carta està entaulada si el jugador l’ha deixat anar.

8. Sempre que algú s’equivoqui i jugui una carta fora de torn haurà de retirar-la i deixar-la visible per jugar-la a la primera oportunitat legal.

9. Si no es segueixen les normes de males jugades durant la partida no es podrà reclamar. Aquestes situacions s’han de corregir en el moment de ser detectades.

10. Totes les disputes o qüestions relatives a qualsevol aspecte del torneig s’hauran de comunicar a l’organització. Aquesta es guiarà per aquestes normes per solucionar qualsevol desacord. Allà on no les normes no permetin resoldre un conflicte, la decisió de l’organització és final.

11. Els jugadors no poden revisar mans que s’hagin guanyat prèviament i que estiguin cap per avall.

12. Mostrar una carta de rei pirata, pirata, Scary mary o sirena abans o durant el procés d’apostes comporta automàticament perdre 10 punts. Qualsevol altra s’haurà de deixar visible i s’haurà de jugar a la primera oportunitat possible.