Col·lecció de conjunts

La mecànica de col·lecció de conjunts incentiva als jugadors a obtenir diferents elements que de forma conjunta atorguen punts.

Aquesta mecànica sol anar acompanyada d’altres tot i que jocs com el SET giren només al seu voltant. Al Tokaido per exemple s’han de col·leccionar records de les botigues per obtenir punts, tot i que no és la principal manera de fer punts. En canvi a El Valle de los Reyes s’han d’enterrar diferents conjunts de cartes per arribar a puntuar.

Descobreix jocs amb aquesta mecànica a la nostra botiga online!