Presentació Dino Race

21/02/2015

A Dino Race, una alegre colla de dinosaures intenten fugir d’una erupció volcànica, però per això hauran de triar sàviament la seva ruta, ja que la lava els perseguirà al llarg del camí.