Bases dels tornejos de Carcassonne per parelles de Via Lúdica

Els tornejos per parelles de Carcassonne són una idea original de Carcassonne.cat.

1. Joc

Els tornejos de Carcassonne de Via Lúdica es realitzaran sempre només amb el joc bàsic. No es farà servir cap expansió.

2. Format del torneig

El tornejos consistiran en tres rondes classificatòries, dues semifinals i una ronda final. Cap ronda comptarà amb límit de temps.

L'organització es reserva el dret d’ampliar el nombre de rondes o d’eliminar la ronda final si ho considera adient pel número de participants.

2.1. Inscripcions

Les inscripcions es realitzaran sempre a través del nostre e-mail  info@vialudica.com , a la mateixa botiga o per telèfon. No s’acceptarà cap inscripció per cap altra via. En el moment de la inscripció s’haurà de facilitar el nom de l’equip i dels dos integrants.

La inscripció no és ferma fins el pagament de la mateixa i queda anul·lada en cas d’incompareixença a l’inici del torneig.

En cas d’anul·lació d’una inscripció, només es reemborsarà si l’anul·lació té lloc 48 hores abans de l’inici del torneig.

3. Rondes classificatòries

Les rondes classificatòries no tindran límit de temps.

3.1. Jugadors per taula

A cada parella se li assignarà una parella rival. Les parelles seuran sempre alternades (A, B, A, B) i cada participant jugarà amb seguidors d’un color propi.

L’assignació de taules per a la primera ronda es farà de forma completament aleatòria.

En cas d’un nombre senar de parelles participants, una parella a l’atzar obtindrà un BYE.

3.2. Puntuació

Després de cada ronda, cada parella anotarà els punts de victòria que ha aconseguit el membre amb la puntuació més baixa. Aquesta serà la puntuació de la parella. En cas de que les dues parelles empatin en la puntuació més baixa es mirarà la puntuació més alta de cada membre. Aquesta puntuació més alta de cada membre només es tindrà en compte per desempatar. Els punts de victòria de cada parella es correspondran sempre a la puntuació menor d'ambdós membres. A continuació s’atorgaran punts de torneig:

Victòria: 3 punts

Derrota: 0 punts

Si hi havia alguna parella amb un BYE se li atorgarà automàticament una victòria i una puntuació igual a la mitjana de les puntuacions de la ronda.

3.3. Empats

En el cas de què en una partida les parelles empatin tant amb la puntuació més baixa com amb la puntuació més alta s’atorgarà un punt de torneig a cada parella.

3.4 Pas a la següent ronda

Després de cada ronda les parelles es classificaran de la següent forma:

  • En primer lloc en funció dels punts de torneig aconseguits.

  • En segon lloc en funció de la suma total de punts de victòria aconseguits en les partides.

  • En tercer lloc en funció del percentatge de punts de victòria que han aconseguit respecte al total de punts de victòria que s’han fet en les seves partides.

  • En cas d’empat entre els tres factors, les parelles empatades es classificaran de forma aleatòria.

La taula en la que cada parella jugarà la següent ronda ve determinada per la seva posició en la classificació general. Les millors classificades jugaran a la primera taula, els següents a la segona i així successivament.

En el cas de que el nombre de parelles participants sigui senar, l'última parella classificada obtindrà un BYE.

4. Rondes eliminatòries

Desprès de les rondes classificatòries es jugaran dues semifinals amb la següent composició en funció de la classificació:

1a Semifinal: 1a vs 4a

2a Semifinal: 2a vs 3a

La parella guanyadora de cada semifinal passarà a la ronda final.

La parella guanyadora del torneig serà la que aconsegueixi la victòria en la ronda final. En cas d’empat es recorrerà a la classificació prèvia a la final per desempatar.

5. Premis

La recaptació dels tornejos de Via Lúdica es repartirà  de forma íntegra entre els guanyadors en forma de xec botiga. Addicionalment és possible que hi hagi algun premi extra en forma de joc per part de l’editorial.

Dies abans de cada torneig i al principi del mateix sempre s’anunciarà en què consistiran els premis.

6. Etiqueta

Via Lúdica es reserva el dret d'admissió  en tots els seus tornejos.

6.1. Interpretació de components i regles

Les partides dels tornejos de Carcassonne es jugaran sempre segons les normes oficials del joc més actuals. Durant el torneig qualsevol disputa en quant a normes es saldarà segons el que disposi aquest document.

L'organització és l’autoritat definitiva en el que respecta a les interpretacions de les normes.

6.2. Conducta poc esportiva

Els jugadors s’han de comportar de forma respectuosa i madura tant amb els participants en el torneig com amb la resta d’usuaris de Via Lúdica.

Via Lúdica  té plena potestat per expulsar del torneig a jugadors amb conductes poc esportives.

La confabulació entre jugadors per manipular les puntuacions queda terminantment prohibida. L’intent per part de jugadors de pactar un resultat per aconseguir un benefici resultarà en l’expulsió immediata del torneig.

6.3. Públic

Durant les partides de torneig, el públic no es podrà aconsellar ni fer comentaris que puguin alterar el transcurs de la partida. 

7. Aclariment d’actualització de normes

Segons la última versió de normes actualitzada per Devir, les ciutats formades per dues peces de ciutat donen 4 punts i no 2 com indica el manual.

8. Regles específiques per als tornejos per parelles

De cara a facilitar que totes dues parelles tinguin el mateix nombre de torns, el jugador inicial podrà col·locar un seguidor en la lloseta inicial, que obligatòriament jugarà des de la seva mà com a primera jugada de cada partida.

No es pot parlar amb la parella! No val dir: "Posa-la aquí!!". De fet, el jugador de la parella no pot agafar una lloseta fins que el seu company hagi fet la seva jugada (per evitar el pas d'informació privilegiada).