Tornado Ellie, vaques volant

Conserva la teva granja

De la mà de Viravi (en distribució) ens arriba Tornado Ellie, l’últim joc d’en Josep Mª Allué. Ens trobem davant d’un joc de cartes i habilitat que ens recorda a altres jocs d’equilibri com el Super Rino. Un joc ideal per jugar en família.

Tornado Ellie

Lluitem contra la tempesta

La mecànica del joc és molt simple. Tothom rep les peces que representen la seva granja (tres estables, tres arbres i tres vaques) i quatre cartes. Llavors el jugador inicial en juga una. A continuació desplaça el tornado amb una única mà fins el següent jugador. Aquest haurà de jugar una carta que contingui o bé el mateix tipus d’animal o una quantitat superior d’animals. Si el jugador inicial ha jugat una carta amb dos porcs el següent pot jugar o bé una carta amb porcs (independentment del número que hi apareguin) o una carta amb tres o més animals qualsevols. Després de jugar carta sempre haurem de passar el tornado al següent jugador que n’haurà de jugar una de nou complint les mateixes regles.

En el moment en què no puguem jugar una carta que satisfaci les condicions patirem danys per la tempesta. Haurem de mirar quins elements ens mostra el revers de la carta superior de la pila per robar i col·locar-los en el tornado fent una torre. Llavors tothom robarà cartes fins a tenir-ne un altre cop quatre i el jugador que ha patit els danys començarà de nou.

Tornado Ellie

Un joc d'habilitat

El joc s’acabarà en el moment en què la pila de cartes per robar s’esgoti. La nostra puntuació vindrà donada per les peces que haguem aconseguit conservar de la granja. Això no vol dir que si hem perdut moltes peces ens haguem de desanimar perquè sempre tindrem opció de recuperar-ne.

Quan un jugador fa que la torre sobre el tornado caigui, pateix danys per la tempesta i la resta de jugadors poden recuperar una peça de les que havien perdut. Així essent un jugador hàbil i mantenint la torre tenim més opcions de guanyar la partida.

Tornado Ellie

Estratègia a llarg termini

Estem davant d’un joc amb un component estratègic que ens encanta per nens a partir de vuit anys. No es tracta només de jugar cartes sense pensar sinó que haurem de saber anticipar quines cartes necessitarem més endavant i conservar-les. Si juguem sempre les cartes més altes és molt possible que acabem essent nosaltres mateixos els que rebrem danys per la tempesta. 

Efectes especials

Per donar més emoció i variabilitat al joc hi ha cartes que tenen efectes especials. Quan la carta jugada té un dels elements següents s’apliquen normes especials.

  • Un animal solitari: El següent jugador ha de jugar una carta i a continuació jugar-ne una altra agafant-la a l’atzar directament de la pila de robar. Si la carta no representa una jugada legal aquest jugador pateix danys per la tempesta.
  • Un llamp: El jugador que ha jugat la carta no ha de passar el tornado sinó que el següent jugador l’ha d’agafar i portar-se’l a si mateix.
  • Un núvol amb vent: Es canvia el sentit de joc. Si jugàvem en sentit horari passem a sentit horari i al revés. 

Variant avançada

Quan muntem el tornado ho fem sobre un taulell que té dos circuits diferents. Per la variant simple fem servir l’espai central del taulell que representa un recorregut més o menys regular. Un cop haguem dominat el joc en la seva variant senzilla podem passar a la variant avançada. En aquesta el tornado es munta sobre el recorregut exterior que és molt més complicat i fa que passar el torn al següent jugador suposi un repte. 

Tornado Ellie

Nº de jugadors: 2-4
Edat: 7+
PVP: 26,95 €
Editorial: Viravi (Distribució)
Autor: Josep Maria Allué
Disponible per provar a Via Lúdica