Bases tornejos de Catan de Via Lúdica

1. Joc

Els tornejos de Catan de Via Lúdica es realitzaran sempre només amb el joc bàsic. No es farà servir cap expansió.

2. Format del torneig

El tornejos consistiran en tres rondes classificatòries i una ronda final si el número de participants és inferior a 25. A partir de 25 jugadors es jugaran dues rondes classificatòries, quatre semifinals i una ronda final. Cap ronda comptarà amb límit de temps.

L'organització es reserva el dret d’ampliar el nombre de rondes o d’eliminar la ronda final si ho considera adient pel número de participants.

2.1. Inscripcions

Les inscripcions es realitzaran sempre a través del nostre e-mail info@vialudica.com, a la mateixa botiga o per telèfon. No s’acceptarà cap inscripció per cap altra via.

La inscripció no és ferma fins el pagament de la mateixa i queda anul·lada en cas d’incompareixença a l’inici del torneig.

En cas d’anul·lació d’una inscripció, només es reemborsarà si l’anul·lació té lloc 48 hores abans de l’inici del torneig.

3. Rondes classificatòries

Les rondes classificatòries no tindran límit de temps.

3.1. Jugadors per taula

Es dividirà els jugadors en diferents taules per cada ronda. Es prioritzarà que a cada taula seguin el mateix número de jugadors, ja siguin 3 o 4 jugadors per taula.

L’assignació de taules es farà de forma completament aleatòria. A cada jugador se li assignarà una taula i una posició en l’ordre de torn (primer, segon...)

3.2. Puntuació

Després de cada ronda, cada jugador anotarà els punts de victòria que hagi aconseguit durant la partida.

Encara que un jugador hagi aconseguit més de 10 punts s’anotarà 10 punts de victòria.

3.3 Pas a la següent ronda

Després de cada ronda els jugadors seran classificats de la següent forma:

  • En primer lloc en funció del número de victòries aconseguit.
  • En segon lloc en funció de la suma total de punts de victòria aconseguits en les partides.
  • En tercer lloc en funció del percentatge de punts de victòria que han aconseguit respecte al total de punts de victòria que s’han fet en les seves partides.
  • En cas d’empat entre els tres factors, els jugadors empatats es classificaran de forma aleatòria.

L’assignació de taules per a les següents rondes es farà de forma completament aleatòria assignant una taula i una nova posició en l’ordre de torn. Sempre es mirarà de garantir que un jugador no jugui dues partides en la mateixa posició a no ser que sigui necessari per no repetir enfrontaments amb altres jugadors.

4. Rondes eliminatòries

Desprès de les rondes classificatòries es jugarà una ronda final sense límit de temps o quatre semifinals i una ronda final si el número de participants és igual o superior a 25.

El número de jugadors que jugarà la ronda final dependrà del número de jugadors per taula que hi hagi hagut durant el torneig. Si s’ha jugat amb 3 jugadors per taula, la final serà de 3 jugadors. Si s’ha jugat amb 4, la final serà de 4.

Si s'han de jugar semifinals, aquestes es conformaran de la següent manera tenint en compte la classificació.

1a Semifinal: 1r - 8è - 9è -16è

2a Semifinal: 2n - 7è - 10è - 15è

3a Semifinal: 3r - 6è - 11è - 14è

4a Semifinal: 4t - 5è - 12è - 13è

El guanyador de cada semifinal tindrà plaça a la final.

Per les rondes eliminatòries els jugadors triaran en quina posició volen jugar en funció de la classificació. Aquesta elecció s'ha de fer abans de veure el taulell.

El guanyador del torneig serà el primer jugador en aconseguir 10 punts de victòria a la ronda final. La resta de jugadors quedaran classificats en funció del número de punts de victòria que hagin fet durant la partida. En cas d’empat a número punts es recorrerà a la classificació prèvia a la final per desempatar.

Exemple: Si dos jugadors han empatat en segona posició amb 8 punts i a la classificació prèvia a la final un ocupava la segona posició i l’altre la tercera, quedaran segon i tercer respectivament.

5. Premis

La recaptació dels tornejos de Via Lúdica es repartirà  de forma íntegra entre els guanyadors en forma de xec botiga. Addicionalment és possible que hi hagi algun premi extra en forma de joc per part de l’editorial.

Dies abans de cada torneig i al principi del mateix sempre s’anunciarà en què consistiran els premis.

6. Etiqueta

Via Lúdica es reserva el dret d'admissió  en tots els seus tornejos.

6.1. Interpretació de components i regles

Les partides dels tornejos de Catan es jugaran sempre segons les normes oficials del joc més actuals. Durant el torneig qualsevol disputa en quant a normes es saldarà segons el que disposi aquest document.

L'organització és l’autoritat definitiva en el que respecta a les interpretacions de les normes.

6.2. Conducta poc esportiva

Els jugadors s’han de comportar de forma respectuosa i madura tant amb els participants en el torneig com amb la resta d’usuaris de Via Lúdica.

Via Lúdica  té plena potestat per expulsar del torneig a jugadors amb conductes poc esportives.

La confabulació entre jugadors per manipular les puntuacions queda terminantment prohibida. L’intent per part de jugadors de pactar un resultat per aconseguir un benefici resultarà en l’expulsió immediata del torneig.

6.3. Públic

Durant les partides de torneig, el públic no es podrà aconsellar ni fer comentaris que puguin alterar el transcurs de la partida. 

7. Aclariments de normes

Si s’adquireix una carta de desenvolupament amb 1 punt de victòria que provoca que es guanyi la partida, es pot revelar en el moment de comprar-la, mostrant a la vegada possibles cartes de punts de victòria adquirides prèviament. Això només és possible amb les cartes de punt de victòria i no amb qualsevol altre tipus de carta, encara que aquesta també provoqués el final de la partida.